В зала 230 на Университeта по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София практикуващи интериорни дизайнери, начинаещи и бъдещи такива и представители на фирми в бранша потърсиха допирни точки с цел подпомагане на младите специалисти и студенти в професионалната им ориентация и подпомагане на бизнеса с качествени кадри в сферата на интериорния дизайн.
Клуб на дизайнера на тема „Стаж за дизайнери. Образование и бизнес” се състоя на 25 септември 2019 г.

Ивайло Николов – управляващ партньор на водещото дизайнерско студио в областта на киноиндустрията Адженти Синема, което разработва общообразователни и специализирани стажантски програми, зададе основните въпроси по темата. Дискусията продължи със специалното участие на доц. Банко Банков – преподавател по Интериорен дизайн в НБУ и собственик на мебелна фирма, Венелин Молнар – управител на „Форма дизайн“ – гр. Русе и бивш преподавател в Русенския университет,
арх. Велко Стратиев – студио за интериорен дизайн Indorio, асисетент в УАСГ, и Марин Генов – член на Контролния съвет на БКДМП. Разговора с тях води Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Ето няколко от въпросите и отговорите, които получиха:

Образование, професионална кариера и къде намира място си стажантската програма?
Стажът е една от възможните връзки между образованието и бизнеса. Ако университетите не са достатъчно отворени към влизане на бизнеса в тях, то бизнесът трябва да отвори вратите си за студентите и да им подаде ръка в началото на тяхното професионално израстване.
Идеята на стажа е осъзнаването на връзките между образованието и бизнеса.
Стажът е двустранен процес. Целта на бизнеса е да бъде полезен, да сподели опита си с младите и да почерпи от тяхната креативност и желание за развитие. Бизнесът трябва да вижда капацитета на стажантите и да го развива.

Какво трябва да търсим в една стажантска програма?
Обучителният процес не спира нито с университета, нито с края на стажа. Той продължава и в практиката. Но стажът е една важна „инициация”, един преходен период от студентската скамейка до архитектурното и интериорното студио и работата на обектите, през който се затвърждават знания и се трупат опит и умения, придобива се самочувствие и се изграждат контакти.

Кога е най-подходящото време за стаж?
Според Венелин Молнер и Марин Генов – веднага. Ивайло Николов обаче смята, че най-доброто време е 3-ти курс, когато студентите са натрупали определени знания и имат по-голяма мотивация за развитие.
Според Велко Стратиев, независимо кога започне, стажантската програма трябва да е добре организирана, за да има полза от нея.

Трябва ли стажът да бъде платен?
Отговорът на този въпрос се обуслява от вида стаж и от това какво бизнесът инвестира в него. И все пак би било добре да е платен, поне дотолкова доколкото стажантите да си покриват разходите за деня (транспорт и храна) – една сума, която да е като ангажимент и на двете страни. Но не бива да забравят, че компаниите инвестират в тях време, средства и трупан с години опит.

Как да изберем правилното място за стаж?
С неспирно търсене и информираност.
Във висшите учебни заведения обаче липсват кариерни центрове, които да са в помощ на търсещите работа и стаж.

Как бизнесът търси стажанти?
Чрез своите сайтове, в социалните мрежи и чрез университетите.
Следват разговори с кандидатите, запознаване с тяхните компетенции, а и оценки, откриване на техните качества: желание за работа, бързо мислене и др.

И няколко съвета към студентите и тепърва навлизащите в професията интериорен дизайнер:
Добрите компании ще изискват от вас решения. И вие трябва да го направите по най-добрия начин, по който можете.
Търсете предложения за стаж и кандидатствайте без притеснения.
* Добрият пример от Венелин Молнар: Някогашна негова стажантка днес има 10 процента от компанията му.
Не се колебайте между малка и голяма компания – и двете дават различни възможности и компетенции.
Където и да сте били на стаж, искайте препоръки.

Текст: Катина Стойчева

Снимки: KarinaB’s Photography