ПГД „Елисавета Вазова“ и партньори дадоха старт на иновация „Дизайн на бизнеса“

ПГД „Елисавета Вазова“ и партньори дадоха старт на иновация „Дизайн на бизнеса“

Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ официално даде старт на иновация „Дизайн на бизнеса“. Разработването й е в тясното сътрудничество с Международно висше бизнес училище /МВБУ/, Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, Асоциация на...