Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ официално даде старт на иновация „Дизайн на бизнеса“. Разработването й е в тясното сътрудничество с Международно висше бизнес училище /МВБУ/, Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, Асоциация на интериорните дизайнери в България /АИДБ/ и представители на бизнеса.

Събитието по повод старта на програмата се проведе на 25 октомври, в Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ с участието на партньорите по проекта, преподаватели, гости и учениците от 11 клас на гимназията.

В приветствената си реч г-жа Даниела Шошова, директор на ПГД „Елисавета Вазова“ и основен двигател на инициативата за иновация, благодари на партньорите по проекта и пожела на учениците всеки сам да направи дизайн на своя живот, трупайки знания и умения.

Румяна Антова, преподавател в ПГД и координатор на проекта, представи визията и целите на проекта за иновация „Дизайн на бизнеса“, а именно: създаване на личности – знаещи и можещи, активни, креативни, критични и самокритични, способни да бъдат дизайнери на своето бъдеще хора посредством предоставяне на нова възможност за реализация на учениците – създаване и управление на собствен бизнес.

Първата лекция, въвеждаща учениците от 11 клас в света на бизнеса, изнесе Гена Събева – бизнес дама, предприемач и ментор, председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България /АИДБ/ и член на ИС на БТПП. Тя запозна учениците с възможностите за професионална реализация и с това какво е бизнес и им пожела да бъдат успешни млади предприемачи, които да се развиват тук в България.

В представянето си Гена Събева ясно очерта разликите между това да си служител във фирма или наемен работник на трудов договор, да си свободно упражняващ професията, фрийлансър, да имаш собствен бизнес и да си инвеститор, като подчерта ясно, че човек винаги има избор да промени статуквото и съответно източника си на доходи. Разясни на учениците какво е пасивни доходи и разговаряха за това как могат да ги постигат.

Гена Събева сподели пред единадесетокласниците личния си опит и първи стъпки в бизнеса и подчерта важността на ментора за начинаещия предприемач. Прикани учениците да са активни в предстоящите им срещи с бизнеса, да задават въпроси, да любопитстват и да черпят колкото може повече от тях.

Събитието уважиха партньори и гости: доц. д-р Стела Балтова – заместник-ректор на Международното висше бизнес училище /МВБУ/, партньор по проекта; проф. д-р Лалка Борисова – преподавател в МВБУ; гл. ас. д-р Гергана Рашкова – преподавател в Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, партньор по проекта; проф. д-р Янка Тоцева – преподавател в УНСС; инж. Велина Томова – старши експерт „Професионално образование и обучение“, представител на МОН в Обществения съвет; Катина Стойчева – координатор Асоциация на интериорните дизайнери в България – партньор по проекта; Бояна Сирянова – родител, председател на Обществения съвет, сомелиер и ресторантьор.

Иновацията „Дизайн на бизнеса“ на ПГД „Елисавета Вазова“ е одобрена от Министерството на образованието и ще се реализира в периода 2023 – 2027 година. Същност на иновацията е въвеждане на новия учебен предмет „Дизайн на бизнеса“, допълващ и надграждащ знанията и уменията от учебния предмет „Иновативен дизайн“, въведен с първата за училището иновация. С новия учебен предмет учениците ще разширят своите познания, получени от изучените вече в предишните класове учебни предмети: Предприемачество в VIII клас, Бизнес комуникации в IX клас и Икономика в X клас. Иновацията е със срок от четири учебни години и се състои от два взаимно свързани модула:

Модул 1: „Устойчиви бизнес концепции“ за изучаване през първия срок, допълва съществуващите и предлага нови основни познания, свързани с ресурсното, технологичното осигуряване и пазарната реализация на продукт, устойчиви решения на бизнес казуси, свързани с планиране на дейността, финансирането и разходите на фирмата. Развива емпатия, талант и лидерство чрез дизайн мислене.

Модул 2: „Добавена стойност в бизнеса“ през втори срок ще създава условия за опознаване и усъвършенстване на собствените комуникативни умения и емоционалната интелигентност на учениците, способността им за решаване на конфликтни ситуации, за усвояване принципите и навиците на високо ефективните хора за успешно създаване и развитие на устойчив бизнес, ще затвърждава ангажираността на всички участници в иновативния процес с опазването на околната среда чрез опознаване на концепцията бизнес, съобразен с опазването на околната среда.

Иновацията ще се реализира чрез активни методи на преподаване, интегриращи училищно образование с висшето образование и бизнеса, с приоритет на проектно-базиран метод.