Асоциация на интериорните дизайнери в България и арх. Орлин Давчев представиха иновативната платформа за дигитална трансформация на интериора VIDEA.

VIDEA е платформа, която предоставя виртуална среда за реализиране на интериорни проекти чрез структуриране и организиране на процесите. Посредством набор от автоматизирани механизми се цели оптимално управление на основните ресурси на проекта, като срок, цена и качество. Това се постига чрез въвеждане на регулации на изпълнението, предоставяне на възможност за реализация на свободни специалисти в конкурентна среда и контрол на качеството. Съществуват множество аналогични платформи в интернет пространството, но нито една от тях не се стреми да обхване целия инвестиционен процес и да преведе възложителя от възникване на идеята, до въвеждането в експлоатация на обекта. Този подход би се оценил максимално от потребители, които високо ценят своето лично време като ресурс и търсят минимална ангажираност през целия процес на реализиране на проекта.

Платформата няма аналог. Като такава, която обхваща цялостния процес, е единствена.

VIDEA няма амбицията да измести традиционната форма на взаимодействие между възложител и изпълнители. Платформата е за инвеститори, които ценят своето време, могат ясно да дефинират своите искания и да се доверят на професионалисти и за дизайнери, които искат да се конкурират в една оптимална и ползотворна среда, които искат да разпределят своето време по собствен начин.

Целта на VIDEA е да оптимизира процесите и е структурирана така, че всеки от етапите да се проведе в конкурентна среда. Всички новопостъпили стартират с еднакво ниво на рейтинг; той се натрупва именно от поведението в платформата, а не от външни фактори.

Платформата има строги правила. Възложителят заплаща дължимото към VIDEA, която се разплаща с изпълнителите на отделните етапи, когато тяхната работа е приета в обема, срока и качествата, които са договорени предварително.

Параметрите на продукта или услугата ще бъдат ясно дефинирани така че да не водят до нелоялно подбиване на цената, която ще доведе до некачествено изпълнение. Ценообразуването и стремежът към по-добър рейтинг щса двете позиции, които ще регулират процеса.

В бъдещите планове на арх. Давчев в посока на една пълноценна трансформация на такава среда е именно извличането на пълния потенциал на цифровата реформа – въвеждането на инструменти като BIM среда за автоматизирано сканиране на пространствата, тяхното конвертиране, автоматизирано в BIM обекти, които да могат да въведат всчки участници и възложтеля в една среда чрез споделянето на един дигитален близнак, и подпомагане и стимулиране на всички участници като търговци, като доставчици, да разработят своя BIM библиотека, с която много по-лесно ще може да се работи по изграждането на интериора.

Въвеждането на изкуствен интелект  ще развие интуитивно някои от процесите. Виртуалната реалност позволява да се въведе плътно в процеса и самия възложител, да може да взема решения, да одобрява предварително изготвени дизайни.

Платформата е вече факт макар да има още детайли, които да се изчистят. Тествайте смело!

Повече за платформата вижте на https://videa.bg/.

Проф. д-р арх. Орлин Давчев е декан на Архитектурен факултет при УАСГ, София и преподавател в катедра „Интериор и дизайн за архитектурата”. Съвместно с доц. д-р арх. Мария Давчева е основател на Архитектурно студио MIODESIGN. Автор на множество реализирани авторски проекти и творчески изяви в областта на архитектурата. Носител на награди от конкурси за архитектура, присъдени от професионални форуми и организации, сред които Архитектон и Златен капител. Автор е на монографии, учебници, академични и популярни публикации. Участва в редица научни и образователни проекти.