SOLOLIFT

Screenshot (49)

 

Възложител
Възложител на конкурса е фирма Грндфос България ЕООД Гр. София 1592, Р-н Слатина
Тел.: 02 492 22 00
Факс: 02 492 22 01
Електронна поща: konkurs@grundfoskonkurs.com
Уеб сайт: www.bg.grundfos.com
Уеб сайт на конкурса: www.grundfoskonkurs.com

Screenshot (50)

 

Предмет и вид на конкурса
Предмет на конкурса е изработването на архитектурен проект според приложеното задание за проектиране и помощни материали. Конкурсът е отворен, национален, явен и едноетапен. В конкурса могат да участват архитекти, интериорни дизайнери и студенти от архитектурни специалности. Журито ще награди три проекта. След края на конкурса всички проекти ще бъдат достъпни в директория Проекти на официалния уеб сайт на конкурса www.grundfoskonkurs.com

Срокове
Официално обявяване на конкурса 30 Септември 2013
Краен срок за задаване на въпроси по e-mail 18 Октомври 2013
Краен срок за регистрация на участниците по e-mail 25 Октомври 2013
Предаване на конкурсните проекти 31 Октомври 2013
Официално награждаване в офиса на Грундфос България 14 Ноември 2013

Участие
В конкурса могат да участват архитекти, интериорни дизайнери и студенти от архитектурни специалности

Награди
Наградният фонд на конкурса е на стойност 1750 лева
• Първо място – 1000 лева, плакет и брандиран подарък от Grundfos
• Второ място – 500 лева, плакет и брандиран подарък от Grundfos
• Трето място – 250 лева, плакет и брандиран подарък от Grundfos

Регистрация
Участието в конкурса изисква задължителна регистрация чрез изпращане на приложения въпросник на официалния e-mail (konkurs@grundfoskonkurs.com). Няма такса за регистрация и крайният срок е на 25.10.2013 г. С една регистрация може да се представи само един проект.

Въпроси и отговори
Всички регистрирани участници в конкурса имат право да задават своите въпроси към Възложителя до 18.10.2013 г. Отговорите на въпросите ще бъдат качвани поетапно на уеб сайта на конкурса (www.grundfoskonkurs.com). Въпросите се изпращат на официалния e-mail: (konkurs@grundfoskonkurs.com).

Screenshot (51)

 

Изисквания и начин на представяне
Участниците в конкурса да представят следните чертежи:
– Разпределение в м1:50 на лист А3 с новото решение с означени новите вътрешни разпределителни стени, окачени тавани с височините им, демонтажните работи и посочените места и вид на технически съоръжения на GRUNDFOS и начина им на включване в канализацията. Необходимо е да се представи обзавеждане на всички помещения по начин, изясняващ интериорното решение;
– Поне един характерен разрез в м1:50 на лист А3, изясняващ техническото решение и интериорната идея;
– Обяснителна записка.
– Допълнителни материали по усмотрение на участника

Предаване на проектите
Конкурсните проекти се предават в PDF формат на имейл: konkurs@grundfoskonkurs.com
Крайният срок за изпращане на конкурсните проекти е 31.10.2013

Оценяване
Журито ще номинира и награди три проекта.

Съставът на журито е:
Арх. Румен Йотов, Архитектурно бюро Форма 1, http://www.forma1bg.com/
Инж. Дияна Кинова, онлайн списание Още за къщата, www.ka6tata.com
Марина Миленкова, Грундфос България, www.bg.grundfos.com
И е обявен на официалния уеб сайт на конкурса (www.grundfoskonkurs.com)

Основните критерии за оценяване са:
– Функционално решение
– Интериорно решение
– Техническо решение
– Икономичност на решението

Screenshot (52)

 

Влез