Членство

Какво Ви дава членството в АИДБ

 • Усещане за общност, сила, кауза и осмисляне на заниманието с дизайн, не с декорация
 • Общо участие в изложения
 • Улесняване на връзката с бъдещи клиенти и производители
 • Право на глас на общите събрания
 • Възможност за иницииране на срещи, конкурси, проекти
 • Неограничен достъп до наличната информация
 • По-добра видимост на сайта (в сравнение с просто регистрираните дизайнери)
 • Възможност да се присъедините към други „лястовички”, и заедно да направите „пролет”
 • %-на отстъпка при пазаруване и ползване услугите на партньори и асоциирани членове

 

Към момента професията на интериорния дизайнер не е достатъчно популярна у нас. Тя се усеща като луксозна и незадължителна. Успехите в тази сфера, доколкото ги има, са на частни лица или малки студиа. Целта ни е, чрез това обединение, да разширим и утвърдим пазара на дизайнерските услуги като цяло.

Все още липсва пълен регистър на практикуващите професиите интериорен и продуктов дизайнер в България, а за кракткия период на съществуването си сме получавали множество запитвания от потенциални клиенти, партньори и организации със сродна дейност: „Къде може да се видят всички дизайнери на едно място”? Сега създаваме това място и Ви каним да се включите.

Като пълноправен член на Асоциацията Вие ще може да влияете на развитието ѝ, както и да се кандидатирате за неин председател или член на управителния ѝ съвет.

Чисто финансовите измерения на членството за интериорните дизайнери са: предварително договорена от нас процентна отстъпка за стоки и услуги, свързани с реализирането на Вашите проекти, а за продуктовите – по-изгодни условия за участие в тематични изложения, както и организиране на срещи – общи и индивидуални – с български мебелни производители.

ПАКЕТ 1 – Стандартно членство – 1 500лв

 • Представяне на компанията в официалния сайт на АИДБ с интервю и описание на дейността й като корпоративен член на Асоциация на интериорните дизайнери в България (АИДБ).
 • Отстъпка от 30% за участие във всяко събитие организирано от АИДБ. Разпространение на материали на компанията по време на участието на АИДБ в специализираните международни изложения Българска Строителна Седмица, Светът на мебелите и СИХРЕ.
 • Представяне на компанията в официалния сайт на АИДБ с интервю и описание на дейността й като корпоративен член на Асоциация на интериорните дизайнери в България (АИДБ). Логото на компанията ще бъде публикувано на специална под страница в сайта на АИДБ, в която ще бъде упомената дейността и с връзка към корпоративния й сайт (регулярно актуализиране през годината при подаване на актуална информация).
 • Представяне на компанията в профилите на АИДБ в социалните мрежи. Публикуване на кампании, актуална информация и конкурси. Всяка от публикациите е с линк към корпоративния сайт.
  Комуникационните канали на АИДБ в социалните мрежи:
  – Facebook
  – You Tube
  – Instagram
  – LinkedIn
 • Участия с теми в месечния нюзлетър на АИДБ, който се разпространява до база данни съдържаща над 3000 фирми от цялата страна, в сферата на интериорния дизайн, архитектурата и строителството. Публикациите включват и снимков материал предоставен от компанията, както и активни линкове директно водещи към корпоративния сайт.
 • Домакинство на „Клуб на дизайнера“ – до 6 пъти в годината

 

ПАКЕТ 2 – Базово членство – 800лв.

 • Представяне на компанията в официалния сайт на АИДБ с интервю и описание на дейността й като корпоративен член на Асоциация на интериорните дизайнери в България (АИДБ). Логото на компанията ще бъде публикувано на специална под страница в сайта на АИДБ, в която ще бъде упомената дейността и с връзка към корпоративния й сайт (регулярно актуализиране през годината при подаване на актуална информация).
 • Участия с теми в месечния нюзлетър на АИДБ, който се разпространява до база данни съдържаща над 3000 фирми от цялата страна, в сферата на интериорния дизайн, архитектурата и строителството. Публикациите включват и снимков материал предоставен от компанията, както и активни линкове директно водещи към корпоративния сайт.
 • Отстъпка от 20% за участие във всяко събитие организирано от АИДБ. Разпространение на материали на компанията по време на участието на АИДБ в специализираните международни изложения Българска Строителна Седмица, Светът на мебелите и СИХРЕ.
 • Домакинство на „Клуб на дизайнера“ – 1 път в годината

 

ПАКЕТ 3 – студиа за интериорен дизайн – 400лв.

 • Представяне на компанията в официалния сайт на АИДБ с описание на дейността й като корпоративен член на Асоциация на интериорните дизайнери в България (АИДБ).
 • Едно участие – представяне в рубриката: „Нов член на АИДБ“ в месечния нюзлетър на АИДБ, който се разпространява до база данни съдържаща над 3000 фирми от цялата страна, в сферата на интериорния дизайн, архитектурата и строителството. Публикациите включват и снимков материал предоставен от компанията, както и активни линкове директно водещи към корпоративния сайт.
 • Отстъпка от 10% за участие във всяко събитие организирано от АИДБ. Разпространение на материали на компанията по време на участието на АИДБ в специализираните международни изложения Българска Строителна Седмица, Светът на мебелите и СИХРЕ.

 
ПАКЕТ 4 – Дизайнери – 120лв.

 • Представяне на дизайнера в официалния сайт на АИДБ.
 •  Участия (два пъти годишно) в събития „Срещи с бизнеса“.
 •  Възможност за препоръки на дизайнери (от базата данни- членове на АИДБ) за конкретни проекти.
 • Отстъпка от 20% за участие във всяко събитие организирано от АИДБ. Разпространение на материали на компанията по време на участието на АИДБ в специализираните международни изложения Българска Строителна Седмица, Светът на мебелите и СИХРЕ.

 

  Как да членувам в АИДБ  За да станете член в АИДБ трябва да изпратите попълнен формуляр за членство на имейл info@aidb.bg и да заплатите годишен членски внос:• на място, в офиса на АИДБ, с адрес 1618 София, кв. Павлово, ул. „Симеон Радев” 53, ет. 4, с работно време от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 часа. или• по банков път:

В полза на – име на получателя: АИДБ
IBAN на получателя: BG44FINV91501215877844
Банка: Първа инвестиционна банка
Основание за внасяне: ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2017 г.

Сума:     стандартно членство - 1 500 лв./за година;

                 базово членство – 800 лв./за година; 

                 за студиа за интериорен дизайн  – 400 лв./за година; 

                  за дизайнери – 120 лв./за година. 

 

Влез